Verzekeringen

 


Wanneer u verzekerd bent voor uw uitvaart betekent dit niet dat de uitvaart ook door een uitvaartbegeleider van deze verzekeringsmaatschappij begeleid moet worden. In plaats dat u het nummer belt dat op uw polis staat belt u 06-31382708

De verzekeraar zal een bedrag aan u uitkeren, afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten.

Wanneer u verzekerd bent voor diensten krijgt u een bedrag uitgekeerd wat de waarde zou zijn van de diensten die vermeld zijn op uw polisblad. Wanneer u kiest voor mij als uitvaartbegeleidster is het bedrag vaak lager dan de verwachting.Toch is het heel belangrijk om te kijken waarvoor u verzekerd bent. Wijkt u namelijk af van de polis zullen er meerkosten bij komen en dit kan betekenen dat u bij mij net zoveel of mogelijk minder moet bijbetalen.
In alle eerlijkheid en transparantie kijk ik graag met u naar de polis. Ik kan samen met u kijken naar de polisvoorwaarden en naar de mogelijke verschillen in prijs bij de verschillende keuzes die u maakt. Door dit van te voren te bekijken kunt u, wanneer het zover is dat u een uitvaart moet regelen, zich behoeden voor keuzes waar u achteraf van zegt dat u het liever anders had gedaan.

Wanneer u verzekerd bent voor een geldbedrag kunt u dit vrij besteden voor uw uitvaart.

Wanneer u kiest voor mijn bedrijf overleg ik met u de financiële afhandeling. Meestal werk ik op de volgende wijze.
Ik neem voor u contact op met de verzekeringsmaatschappij, ik betaal voor u de nota's van derden en maak een totaalnota van de uitvaartkosten. Eventueel al verminderd met het uit te keren bedrag. Middels de Akte van Cessie kan de verzekering dit naar mij overmaken. Uiteindelijk krijgt u in het nagesprek de totaalnota overhandigd en daarbij alle reeds betaalde nota's van derden. Het te betalen bedrag wat over blijft maakt u naar mij over. Mocht het verzekerde bedrag hoger zijn dan de uitvaart uiteindelijk kost maak ik het verschil naar u over. 
Door op deze manier te werken ontlast ik u maximaal in de financiële afhandeling van de uitvaart. In de week naar de dag van de uitvaart toe geeft dit u rust en hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om af te wijken van deze financiële afhandeling.