Disclaimer

Disclaimer Niet aansprakelijk Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Uitvaartbegeleiding Sterrenregen is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Uitvaartbegeleiding Sterrenregen of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitvaartbegeleiding Sterrenregen. Derden Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Uitvaartbegeleiding Sterrenregen geen controle heeft. Uitvaartbegeleiding Sterrenregen draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden. Informatie Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: info@uitvaartbegeleiding-sterrenregen.nl