Een luisterend oor

Sebyl: tijdens mijn 35 jaar werkervaring als doktersassistente kreeg ik binnen de huisartsenpraktijk regelmatig te maken met terminaal zieke mensen. Als ik terugkijk naar de verschillende praktijken waar ik gewerkt heb realiseer ik me dat er in bijna iedere praktijk een patiënt was die ik tijdens dit laatste stukje begeleidde. Tijdens mijn werkuren maar zeker ook daarbuiten. Pratend over zijn of haar leven, maar zeker ook over het ziek zijn en het overlijden. Als mens mocht ik een luisterend oor bieden. De herinneringen aan deze gesprekken geven mij tot de dag van vandaag een bijzonder dankbaar gevoel. Dankbaar dat deze mensen mij het vertrouwen gaven om er voor hen te zijn in hun laatste levensfase.

Ook voor u wil ik er zijn wanneer u terminaal ziek bent. Ik kan u een luisterend oor bieden, maar ook vragen die u heeft beantwoorden. Daarnaast werk ik binnen mijn bedrijf samen met Judith. Zij kan u in de laatste fase ook tot steun zijn. Buiten het luisterende oor heeft zij ook ervaring in de palliatieve zorg. Zij is werkzaam in haar eigen bedrijf maar daarnaast ook als praktijkondersteuner binnen de huisartsenzorg. Onder het kopje voor en nazorg stelt zij zich aan u voor.

Wanneer ik iets voor u kan betekenen belt u me gerust op telefoonnummer 06-31382708.